Galerie

24.09.2018
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Nadleśnictwo Ełk zaparosiło uczniów do udziału w jubileuszowej 25. akcji Sprzatania Świata, która odbyła się 21 września 2018 r. Jest to kampania odbywająca się co roku na całym świecie. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. 21 września ponad 3000 wolontariuszy: dzieci, młodzież, dorośli – wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska wyruszyli w teren, aby wyszukać i w miarę możliwości usunąć dzikie wysypiska z naszej okolicy. W tym roku oprócz sprzątania "na lądzie" odbyło się również srzątanie "na wodzie" - 23 września uczestnicy spływu kajakowego oczyszczali z odpadów  brzegi Jeziora Ełckiego oraz Jeziora Sunowo. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.
 
 
 
21.09.2018
20 września 2018 r. odbył się Turniej rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 39 uczestników miało możliwość zmierzenia się z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenia umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie klas IV-VIII pokonywali tor przeszkód oraz przemierzali określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych i pionowych. Uczestnicy miło spędzili czas i jednocześnie sprawdzili umiejętności prawidłowego uczestnictwa w ruchu miejskim. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone, a wszystkich uczestników zaprosiliśmy na ognisko.
 
I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 w Ełku
II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 w Ełku oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku
III miejsce - drużyna ze szkoły Podstawowej Nr 5 w Ełku
18.09.2018

15 września 2018 r. w ramach działalności Klubu Miłośników Ptaków wybraliśmy się w okolice Jeziora Selmęt Wielki, aby obserwować zarówno ptaki wodne, jak i te charakterystyczne dla krajobrazu pól i łąk. Przemierzając drogi wokół jeziora udało się nam dostrzec wiele ciekawych gatunków, były to m.in. nurogęsi, czernice, orlik krzykliwy, czapla biała, czy też kania. Łącznie odnotowaliśmy obecność 30 -tu gatunków. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób.

Lista gatunkowa:
bogatka, czajka, czapla biała, czernica, czyż, dymówka, grzywacz, kania (raczej ruda), kawka, kormoran, kruk, krzyżówka, kwiczoł, łabędź niemy, łyska, makolągwa, mazurek, mewa srebrzysta sensu lato, modraszka, myszołów, nurogęś, orlik krzykliwy, perkoz dwuczuby, pliszka siwa, sierpówka, sójka, sroka, szpak, śmieszka, trznadel, wrona siwa, żuraw.

Strony