Galerie

03.12.2018

W dniu 2 grudnia odbył się ostatni rajd rowerowy w tym sezonie. Tego dnia rowerzyści przebrani za św. Mikołajów jeździli ełckimi ścieżkami rowerowymi z workiem pełnym prezentów. Pluszaki, którym zostało podarowane drugie życie rowerzyści rozdawali dzieciom, aby umilić im zbliżajace się Mikołajki. Odczuliśmy niezwykle ciepłe przywitanie Mikołajów na rowerach. Mieszkańcy Ełku machali nam, robili z naszymi Mikołajami wspólne zdjęcia, jednak uśmiechy dzieci po otrzymaniu niespodziewanego prezentu były największą radością. Niezwykły rajd. Pozostało nam teraz czekać do wiosny, aby znów wspólnie wyruszyć na trasy rowerowe. 

27.11.2018

23 listopada 2018 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyło spotkanie z ornitologiem Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który opowiedział o realizacji projektu związanego z ochroną wybranych gatunków ptaków na terenie obszarów Natura 2000. Projekt objął swoimi działaniami dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie a na ich terenie aż 4 obszary Natura 2000 (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Białowieska oraz Puszcza Knyszyńska). Gatunki jakie wchodzą w zakres działań to bielik, kania ruda, kania czarna, orlik krzykliwy i bocian czarny. W ramach projektu relizowany jest szereg działań:

  • badania telemetryczne 12 orlików krzykliwych celem poznania żerowisk
  • rozpoznanie stanu zasobności żerowisk bociana czarnego oraz zwiększenie jego zasobów przez zarybianie cieków Puszczy Białowieskiej
  • budowa platform gniazdowych dla bociana czarnego
  • budowa oczek wodnych oraz zastawek jako miejsca rozrodu płazów dla zwiększenia zasobności żerowisk orlika krzykliwego
  • działania edukacyjne (diaporama, strona internetowa, materiały promocyjne, zajęcia w szkołach, kołach łowieckich) pozwolą poszerzyć wiedzę a tym samym pomogą w ochronie gatunków objętych działaniem projektu.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

19.11.2018

Biebrzański Park Narodowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku jako 18-ty z kolei polski park narodowy. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie.

Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

Trasa: Gugny - Barwik (szlak okresowo bardzo trudny) 9,5 km

„Barwik” jest idealnym miejscem dla wszystkich miłośników natury, którzy na równi z pięknymi widokami i dzikimi zwierzętami lubują się w długich pieszych wycieczkach.

"Scieżka prowadzi przez suchy bór sosnowy, aby później przejść w podmokłe lasy i turzycowiska. Dalej idzie się usypaną pośród mokradeł groblą. Po ok 1 km od parkingu dochodzimy do platformy obserwacyjnej, z której można obserwować ptaki bekasowate: dubelty, bekasiki, kszyki. Przy platformie znajduje się tablica opisująca wszystkie gatunki. Idąc dalej mijamy kolejne tablice informacyjne z opisami i zdjęciami tutejszej flory i fauny, a także siedlisk. Idąc dalej dochodzimy do lekkiego wzniesienia otoczonego sosnami i świerkami, gdzie pośród drzew na wapiennym wyniesieniu stoi wieża widokowa. Widok z wieży rożciąga się na całe bagna. Na horyzoncie patrząc na zachód widać zabudowania i wieże kościoła we wsi Łoje. Czesto z wieży można zobaczyć żerujące łosie, czaple białe i polujące orliki. Jesienią jest również szansa zobaczyć jelenie. Jesiennym popołudniem wieża stanowi dobry punkt do nasłuchiwania bukowiska i rykowiska. Idąc prosto ze schodków mijamy kawałek młodnika i dochodzimy do mostku na rzece Kosódka. Idąc dalej w lewo można kontynuować szlak Barwik – Gugny (ok. 9,5 km) jednak wiosną i jesienią jest to dość trudny szlak, a przy wysokim poziomie wody bardzo trudny, bagna wciągają ponad kolana". https://naszabiebrza.wordpress.com/mie…/carska-droga/barwik/

W wędrówce uczestniczyły 22 osoby.

Naszym przewodnikiem był Pan Przemysław Mydliński z Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Strony