XII Zimowe Ptakoliczenie

01.02.2016
30 stycznia po raz kolejny Klub Miłośników Ptaków przyłączył się do corocznej akcji Zimowego Ptakoliczenia. Jest ona wzorowana na brytyjskim "Big Garden Birdwatch" i odbywa się, podobnie jak jej brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. W ramach Zimowego Ptakoliczenia skupiamy się na obserwacji tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki zebranym wynikom zostają stworzone zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. W Ełckich obserwacjach wzięło uczestniczyło 13 osób i udało sie nam zaobserwować ponad 800 ptaków z 25 gatunków. Do ciekawszych obserwacji możemy zaliczyć nurogęsi, czernice, gągoła i gęś białoczelną.