XI Liczenie Ptaków Wodnych Zimujących w Ełku

18.01.2016

16 stycznia odbył się pierwszy w tym roku spacer Klubu Miłośników Ptaków. Tym razem liczyliśmy ptaki pokonując tradycjną trasę, czyli wzdłuż rzeki Ełk. Mieliśmy okazję zaobserwować: 407 krzyżówek, 2 łabędzie nieme, 24 śmieszki i jedną mewę siwą, prócz tego świstuna chilijskiego i młodą gęś białoczelną, koczującą w Ełku od połowy października. Zastanawiający jest całkowity brak łysek na rzece (są w granicach miasta na jeziorze) oraz bardzo niska liczba łabędzi niemych - mimo zdecydowanie zimowych warunków. Inne widziane gatunki: gil, kruk, czyż, bogatka, sójka, kawka, sroka, gawron. Z obrączek ornitologicznych odczytaliśmy tylko jeden polski plastik na śmieszce, założony w roku 2015 w Ełku.