Wyjazd do Kotliny Biebrzańskiej - obserwacje ptaków

12.09.2016

Jesienią przez północno-wschodnią Polskę migrują na zimowiska tysiące ptaków. Część z nich wykorzystuje Kotlinę Biebrzy jako swoisty korytarz ekologiczny, a niektóre zatrzymują się tu by żerować i odpocząć. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprosiło mieszkańców Ełku na wycieczkę prowadzoną przez zawodowego przewodnika i ornitologa Michała Polakowskiego, w trakcie której można było obserwować ptasich wędrowców. Mimi iż uwagę skupialiśmy na obserwacji ptaków szponiastych m.in. myszołowów, kobczyków, błotniaków i rybołowa, to łączna liczba odnotowanych gatunków wyniosła 36.