Wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego

26.04.2016

Ogromna różnorodność przyrody, obecność wielu rzadkich gatunków szaty roślinnej oraz świata ptaków sprawia, że Biebrza jest miejscem kultowym wśród przyrodników,  ornitologów oraz turystów z całego świata. My również doceniliśmy jej walory - 23 kwietnia wyruszyliśmy do Biebrzańskiego Parku Narodowego na obserwacji ptaków. Wiosna nad Biebrzą okazała się wielkim widowiskiem ptasich przelotów i godów. Na rozciągających się po horyzont rozlewiskach rozlegały się odgłosy dzikich gęsi, żurawi i innych ptaków. W wyjeździe uczestniczyło 27 osób.

 

LISTA OBSERWOWANYCH GATUNKÓW