Przedwiosenny spacer ornitologiczny

21.03.2016
W sobotę pogoda zaskoczyła nas kompletnie - lekki mróz, ale piękne słońce - nie lejący bez ustanku deszcz, jak przez ostatnie dwa lata. W dziewięć osób obeszliśmy najpierw okolice Centum Edukacji Ekologicznej - były pierwsze szpaki, pojedynczy perkoz dwuczuby, klucz żurawi, a o odchodzącej zimie przypomniały gile i czyże.  Jako że poczynione obserwacje pozostawiły w nas pewien niedosyt, postanowiliśmy dać sobie szanse na jeszcze jakieś ptaki wodne i leśne, czyli podjechać do Malinówki. W zatoce przy wsi było ładne stadko czernic, nieliczne gągoły, nurogęsi i całkiem liczna grupa czapli siwych, co najmniej 10. Trochę leśnej drobnicy zakończyło nasze sobotnie podglądanie ptaków.
W ciągu trzech godzin udało nam się zanotować łącznie 27 gatunków.