Majowy spacer ornitologiczny

09.05.2016
W sobotni poranek, 14-osobową grupą wyruszyliśmy na majowe obserwacje ptaków. Pogoda dopisała, było słonecznie, ciepło i prawie bezwietrznie. Tym razem zrezygnowaliśmy z tradycyjnej trasy w górę rzeki do torów kolejki, dlatego wyników nie można porównywać wprost z wynikami spacerów z ubiegłych lat. Obserwowaliśmy  teren wokół CEE, następnie na łąkach i nieużytkach na zachód od Jeziora Ełckiego, potem w rejonie na pólnoc od obwodnicy Ełku. Zanotowaliśmy 33 gatunki zaobserwowane i 9 rozpoznanych po głosie. Zainteresowanie uczestników wzbudziły szczególnie: błotniak stawowy, dudek, pliszki żółte, rybitwy rzeczne oraz krętogłów.