Oferta dla różnych grup wiekowych

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Terminy zajęć ustalane są indywidualnie
 
 
1. Eco eksperymenty
„Magiczne kwiaty”, „Latająca kula”, „Morska meduza”, „Czarodziejska iluzja”
Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką odpadów i gospodarowania odpadami.  Wykonywane  przez dzieci  eksperymenty  w trakcie zajęć  plastyczno – technicznych  wiążą się z  wykorzystaniem odpadów, surowców wtórnych rozwijając dziecięcą kreatywność, zdolności manualne oraz uczą logicznego myślenia. 
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3
Współpraca: Katarzyna Pejcz
 
2. Ziemniaczane zabawy
Na spotkaniu omawiane są problemy związane z ekologią oraz surowcami wtórnymi oraz odpadami ukazując w jaki sposób możemy je odzyskać ponownie. Składową  zajęć  jest praca z ziemniakami w trakcie których dzieci wykonują z ziemniaków stempelki bądź ziemniaczane straszydełka.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3
Współpraca: Katarzyna Pejcz
 
3. Czy potrzebny jest nam papier?
Zajęcia mają na celu ukazanie jaką rolę w naszym ekosystemie pełnią drzewa i co by było gdyby zabrakło lasów. Uczą kreatywności i logicznego myślenia poprzez zajęcia manualne w trakcie których wykorzystywane są m.in. rolki od papieru toaletowego z których uczestnicy tworzą niepowtarzalne obrazy bądź wymyślone przez siebie stworki.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3
Współpraca: Katarzyna Pejcz
 
4. Plastik – czy wiemy co to jest i jak możemy go wykorzystać?
Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką odpadów i gospodarowania odpadami. Głownie ukazują problem zalegającego na naszej planecie plastiku. W trakcie spotkania dzieci wykorzystując nakrętki od butelek tworzą swoje  prace plastyczne pod nazwą „Czarodziejskie nakrętki”
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3
Współpraca: Katarzyna Pejcz
 
5. Edukacja globalna „Człowiek i środowisko - zrównoważony rozwój”
Zajęcia mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Tematyka zajęć obejmować będzie zmiany klimatyczne, współzależności globalne, ochrona środowiska, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, konsumpcja i sprawiedliwy handel, prawa człowieka.
 
Adresaci: uczniowie klas IV-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: min. 2 godz.
Współpraca: Krystyna Żak
 
6. Cztery pory roku w przyrodzie
Uczestnicy zajęć poznają różne formy pracy. Nauka posługiwania się różnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wykonywane prace będą ściśle związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Krystyna Żak
 
7. Życie naszych pradziadów w rytmie natury
Zajęcia odbywać się będą dwutorowo. Zapoczątkuje je pogadanka połączona z prezentacją, następnie odbędą się warsztaty: ekspresja teatralna, tworzenie własnych opowieści i bajek związanych z tematem prezentacji, zagadki i mini konkursy oraz prace techniczno-plastyczne. Tematyka zajęć:
- Domy i zagrody oraz ich wyposażenie
- zajęcia rolnika i rzemieślnika
- wspólne prace i świętowanie
- tradycje świąteczne i rodzinne
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Teresa Romanowska
 
8. „Żyjemy w zgodzie z naturą”
Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 
Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.
Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.
Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 
Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 
Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 
Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 
Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 
Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 
Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi? – W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek
 
 
9. Zajęcia terenowe
Celem zajęć są piesze wycieczki przyrodnicze na terenie Ełku i okolic. W programie – zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym oraz pospolitymi gatunkami roślin i ich biologią, rozpoznawanie napotkanych gatunków ptaków. Wycieczki połączone z przewodnictwem turystycznym. Trasy wędrówek uwzględniają poznanie terenu przylegającego do zgłaszanych placówek szkolnych. Czas trwania, trasa i program konsultowane są z opiekunem grupy. Istnieje możliwość zorganizowania na zakończenie wycieczki ogniska na terenie CEE.
 
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Współpraca: Jarosław Wasilewski
 
10. Spacery po Ełku
Zachęcamy grupy do skorzystania ze spacerów krajoznawczo-turystycznych po Ełku prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników. Spacery organizowane  są przez cały rok. Czas trwania spaceru 1,5 – 2 godziny.  
 
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Współpraca: Jan Olejnik, Jarosław Wasilewski, Hubert Górski, Tomasz Tolsdorf
 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Terminy zajęć ustalane są indywidualnie