Geologiczne barwy ziemi

27.02.2017

W imieniu Oddziału Geologii Morza PIG-PIB zapraszamy do udziału w Konkursie Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Jest to już XVIII edycja ogólnopolskiego i XI edycja polsko-litewskiego konkursu geologiczno-środowiskowego odbywająca się w 2017 roku pod hasłem: „GEOLOGICZNE BARWY ZIEMI”.

 
W części plastycznej konkursu mogą brać udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych. Natomiast w konkursie wiedzy uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
Oddział Geologii Morza PIG-PIB organizuje regionalną część konkursu dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego: www.pgi.gov.pl/gdansk/oddzial-geologii-morza.html
 
REGULAMINY KONKURSÓW:
 
 
Informacje o konkursie można również znaleźć na stronie www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2017/