Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”

06.11.2017
O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Szkoły/ placówki dla osiągnięcia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmują zintegrowane działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego oraz realizują własny projekt ekologiczny różny od działań systemowych.
Szkoła/placówka starająca się o przyznanie Certyfikatu, zgłasza swój udział przesyłając do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
  • kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) - do dnia 15 grudnia każdego roku. 
  • sprawozdanie - (załącznik nr 2) najpóźniej do dnia 15 lipca kolejnego roku następującego po roku złożenia karty zgłoszenia.
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
 
 
Regulamin przyznawania certyfikatu oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie: http://old.ko.olsztyn.pl/
 
W 2017 roku Certyfikat otrzymały 3 placówki z naszego rejonu:
 
Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku
Zespół Szkół Nr 6 w Ełku
 
Serdecznie gratulujemy!